PVTK mở Phụ Bản Thập Liên Khiêu

Phong Vân Truyền Kỳ mở phụ bản Thập Liên Khiêu

Thời Gian: Ngày 08/01 đến 15h, 12/01/2015
Nội dung:
Map: Quảng trường Tân Nguyệt Trấn
NPC: Boss Thập Liên Khiêu
Lưu ý:
- Phải có item chứng cứ Thập Liên Khiêu trong người mới có thể vào phụ bản
- Tham gia phụ bản đánh bại tất cả các loại quái, boss trong 10 ải liên tiếp sẽ xong nhiệm vụ.
Phần thưởng: Khi mở phần thưởng diệt Cự Thạch sẽ có cơ hội nhận được
- Mộc Ma Tượng
- Tọa Lang
- Kiếm Griffin
- Thương Cương
- Tân Lễ Bao
Khi mở hộp phần thưởng Diệt Ma Ngưu có dịp nhận được:
- Sư Thứu Thần Thánh
- Ngựa Ma Viêm
- Vua Bách Thú
- Gấu Trúc
- Giáp Sư Thứu
- Trứng pet Đại Thánh Truyền Thuyết
- Thú Tân Xuân
- Chiến Y Batman
Hoạt động sẽ bắt đầu ngay, các bạn đừng bỏ lỡ!!!
Mail Facebook Google twitter
Từ khóa:
PVTK mở Phụ Bản Thập Liên Khiêu PVTK mở Phụ Bản Thập Liên Khiêu
910

Bài viết PVTK mở Phụ Bản Thập Liên Khiêu